Obuwie dziecięce, buty dla dzieci, buciki dla dzieci, kapcie dziecięce


Koszyk0
Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje: 220,00zł


Polityka prywatności

Zarejestrowanie się w Sklepie internetowym Markowe obuwie dziecięce – www.obuwiedzieciece.pl jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez właściciela danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).
Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
W żadnym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.
Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z bazy klientów, co jest równoznaczne z zamknięciem konta w niniejszym sklepie internetowym.

 

Polityka prywatności


1. Co to jest polityka prywatności?
Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

2. Twoja prywatność jest dla nas ważna
W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:
przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych  w tym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.
chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. profesjonalne firmy kurierskie, Poczta Polska itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

3. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest: BISBUT M.Pasterak sp.j. z siedzibą pod adresem Al.Prymasa Tysiąclecia 60/62 01-424 Warszawa NIP: 1180023516, Regon: 010156421 arejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094148 tel. +48 228366996 email: info@obuwiedzieciece.pl

4. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów ?
Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:
• imię,
• nazwisko,
• adres e-mail
• adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania bądź firmowy),
• kraj,
• numer telefonu,
• NIP.

5. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?
- Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.
- BISBUT M.Pasterak sp.j. jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
- Każdy Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możecie Państw korzystać ze wskazanych praw w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość o odpowiedniej treści pod adres email: info@obuwiedzieciece.pl
- Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych BISBUT M.Pasterak sp.j. oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez BISBUT M.Pasterak sp.j. produktach i świadczonych usługach (również podmiotów z nami współpracujących).
- Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szczerszym zakresie, w tym zwłaszcza w celach marketingowych podmiotów współpracujących z BISBUT M.Pasterak sp.j. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
- BISBUT M.Pasterak sp.j. nie prowadzi operacji stanowiących tzw. profilowanie kwalifikowane w rozumieniu art. 22 RODO (polegające na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzja wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływających), ani też nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Newsletter
Każdy odwiedzający witrynę Sklepu może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, w którym informujemy o zmianach na naszej witrynie, aktualnych promocjach, nowych towarach czy też organizowanych wydarzeniach. W celu zapisania się do newslettera, należy podać swój adres email w ramce „newsletter” na witrynie głównej Sklepu, kliknąć „Zapisz” oraz potwierdzić swój zamiar poprzez klikniecie linku aktywacyjnego w przesłanej wiadomości.
Celem wypisania się z newslettera, wystarczy przesłać nam odpowiednią wiadomość – np. pocztą elektroniczną na adres: info@obuwiedzieciece.pl

7. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez BISBUT M.Pasterak sp.j. a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

8. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?
Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) SSL oraz szyfrowanie haseł.


9. Pliki Cookies
Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: https://obuwiedzieciece.com.pl/pliki-cookies-i-4.html. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.


10. Zmiany w Polityce Prywatności
Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
• zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i BISBUT M.Pasterak sp.j. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
• zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
• zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez BISBUT M.Pasterak sp.j.
• Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu https://obuwiedzieciece.com.pl/ umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Pamiętaj, że jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na oferowany przez BISBUT M.Pasterak sp.j.  najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018

11. Pytania i kontakt
Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem email: info@obuwiedzieciece.pl lub numerem telefonu +48 22 8366996